Stal Eikelboom

Subtitle

Informatie

Aan de Grintweg in Wageningen zit onze manege: Stal Eikelboom. Hier worden onder andere op verantwoorde wijze paard- en ponyrijlessen verzorgd. Dit alles staat onder leiding van Stalhouder Gerrit Eikelboom.

 De manege beschikt over een buitenbak met een zgn. eb- en vloedbodem en een binnenbak, beide 20 x 40m.

Wij geven paard- en ponyrijlessen voor kinderen vanaf zes jaar en voor volwassenen. Voor kinderen onder de zes jaar of voor kinderen die graag eerst kennis willen maken met paarden en paardrijden hebben we de Rakkertjes. Iedereen begint zijn of haar ruitercarriëre met één of meerdere privélessen. Ruiters die al rijervaring hebben kunnen doorgaans al na één privéles in de groep, beginners hebben minimaal 5 privélessen nodig. Tijdens deze privélessen, die een half uur duren, leert men de pony of het paard te borstelen en op te zadelen en daarna komt de basis van het rijden om de hoek kijken. Als de ruiter dit een beetje onder de knie heeft, wordt hij of zij ingedeeld in een groepsles. Tijdens deze groepslessen, die een uur duren, rijdt men op verschillende paarden en pony's. Hierdoor krijg je een beter gevoel voor rijden dan wanneer je telkens op dezelfde rijdt. Tijdens deze lessen wordt zowel aandacht besteed aan het springen als aan de dressuur. En tijdens de ponylessen worden er ook regelmatig spelletjes gedaan. 

De privé- en groepslessen vinden plaats van maandag t/m zaterdag. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur aangeven voor dagen en/of tijden. De rakkertjes lessen worden gegeven op de oneven zaterdagen van 15.30-16.30 en 16.30-17.30 en op de even zaterdagen is er een rakkertjes les van 15.30-16.30 en een rakkertjes-plus les van 16.30-17.30. 

Naast de gewone lessen organiseren we in de vakanties ook buitenritten van drie of vier uur door het bos en over de Ginkelse hei. Voor de wat minder gevorderde ruiter zijn er ook kortere ritten mogelijk. Deze ritten zijn alleen bedoeld voor ruiters die bij ons rijden, zodat wij goed weten welk niveau de ruiter heeft.

Verder organiseren we onderlinge spring- en dressuurwedstrijden voor onze ruiters. En in de zomervakantie houden we de populaire ponykampen. Dit houdt in dat de kinderen van maandag t/m vrijdag van negen tot vijf op de manege zijn en de hele dag bezig zijn met de paarden en pony's. Activiteiten zoals mennen, voltige, natural horsemanship, spelletjes, buitenrijden maar ook 'gewoon'  dressuur en springen staan op het programma. In het voorjaar zal hier meer informatie over worden gegeven. Ook is er één keer in de maand de mogelijkheid om te komen oefenspringen. Er staat dan een parcours in de bak dat iedereen om de beurt op zijn/haar eigen hoogte mag springen. Dit gebeurt meestal op de laatste zaterdag van de maand vanaf 18u.

Omdat we het welzijn van onze pony's en paarden erg belangrijk vinden, hebben we een gewichtslimiet van 85kg voor nieuwe ruiters. Daarnaast zijn lessen alleen mogelijk met een BMI onder de 27. 

Bij deze folder hoort ook een folder over de veiligheid. Zorg dat u deze gelezen heeft en dat u zich daaraan houdt! 


Naast de manege werkzaamheden houden wij ons ook bezig met het trainen en africhten van paarden en pony's. Naast de jonge paarden uit eigen opfok richten wij ook paarden af voor derden. Mocht u hier belangstelling voor hebben, geven wij u graag meer informatie.

Ook houden wij ons bezig met het aan- en verkopen van paarden en pony's. Ook hier geldt: heb je belangstelling, vraag het even aan Gerrit, hij vertelt er graag meer over.


Prijslijst per 1 augustus 2022

Privé lessen, half uur             5 ritten kaart, 6 wk geldig

Kinderen tot 12 jaar                € 90,-

Iedereen vanaf 12 jaar            € 95,-

 

Groepsles, uur                        10 rittenkaart, 12 wk geldig

Kinderen tot 12 jaar                € 135,-

Iedereen vanaf 12 jaar            € 145,-


Rakkertjes                                € 13,- per les


Enkele afspraken:

- Iedere nieuwe ruiter begint met minimaal 1 privéles, absolute beginners met minimaal 5 privélessen.

- Lessen dienen vooraf betaald te worden

- Betalen kan contant of via de Rabobank, NL78 RABO 0307 0531 21 t.n.v G. Eikelboom o.v.v naam ruiter. Dit geld moet ook vooraf binnen zijn.

- Afzeggen van de les minimaal 24 uur van tevoren, anders wordt de les doorgerekend!

- 5- of 10-rittenkaarten zijn 6 of 12 weken geldig.

- Hoeveel lessen er gereden zijn van de kaart en of er alweer een nieuwe kaart gekocht moet worden, staat op het lijstje bij de deur met de lesindeling.

- Na de eerste vijf lessen geldt een opzegtermijn van vier lessen.

- Betaalde lessen kunnen niet weer terug betaald worden en ook niet op andere ruiters overgezet worden.

Heeft u klachten, vertel het ons.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Stal Eikelboom. Wanneer u dit formulier online heeft ingevuld kunt u dit direct door mailen naar lessenstaleikelboom@gmail.com

Veiligheid

Welkom bij Stal Eikelboom!

U gaat paardrijden en gelijk heeft u. Het is een fijne en boeiende sport, die in ons land door meer dan een half miljoen mensen wordt bedreven. Onze manege vindt veilig en verantwoord paardrijden erg belangrijk. Daarom hebben we voor u een aantal belangrijke adviezen over uitrusting, lessen en regels op een rijtje gezet Volgt u deze adviezen op, zodat u hopelijk ongevallen kunt voorkomen en meer kunt genieten van de paardensport!

 Veiligheidshelm

Wanneer er een preventieve maatregel van belang is, dan is dat wel het dragen van een veiligheidshelm. In de paardensport ontstaan bijna 75.000 letsels per jaar. Ongeveer 9.000 slachtoffers moeten zich jaarlijks laten behandelen op de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in de paardensport. In meer dan de helft van de gevallen is het ongeval te wijten aan een val van het paard. Ruim 350 ruiters lopen hersenletsel op.

Draag daarom altijd een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384 teken. Deze helm heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van een veiligheidssluiting.

 Rijkleding

Ook bij het dragen van kleding spleen veiligheidsaspecten een rol. Zo voorkomen goede laarzen dat de laars bij een eventuele val in de stijgbeugel blijft vastzitten.

 Draag daarom altijd:
·(rij)laarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag laarzen met gladde doorlopende zolen en een hak ( of jodhpur-laarsjes met chaps) en let op een goede pasvorm;
· kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet met alle winden gaan meewaaien. Onderkleding en met name de broek moeten goed aansluiten, omdat plooien vervelend kunnen inwerken op de huid. Draag te paard een echte rijbroek of een jodhpur. Bedenk bij aanschaf van een echte rijbroek dat voor wedstrijden een bepaalde kleur verplicht is.

 Paardrijlessen

Les nemen is zeker bij paardrijden heel belangrijk. Een paard is een levend wezen. U moet goed weten hoe u met hem om moet gaan, wilt u de kans op ongevallen zoveel mogelijk beperken. En hoe u met een paard omgaat leert u, naast gewoon paardrijden, tijdens de lessen.

Goede instructeurs zijn een voorwaarde voor verantwoorde lessen.

 Regels

Op elke manege gelden regels. Onze algemene regels, de regels voor het buitenrijden en de regels voor de rijbaan kunt u lezen in deze folder.

 Meld gezondheidsklachten

Wanneer u kampt met bepaalde gezondheidsklachten dan is het goed dat ons personeel/onze instructeurs hiervan op de hoogte zijn. In geval van nood weten zij hoe te handelen.

Huisregels voor ruiters, publiek en ouders

Ten behoeve van veiligheid en paardrijdplezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking!

Voor iedereen geldt:

· Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les bemoeien.
· Niet rennen en schreeuwen in de stallen maar ook niet op het erf en langs de bak!
· Er mag in de stallen en te paard niet gerookt worden
· Een paard/pony is een vluchtdier, als er iets onverwachts gebeurt gaat het eerst rennen en dan pas kijken
· Aanwijzingen van instructeurs en stalpersoneel dienen door iedereen opgevolgd te worden.
· De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; borstels en harnachement dienen altijd direct na gebruik opgeruimd te worden.
· Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is uiteraard niet toegestaan
· Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony?s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toeziend oog van stalpersoneel gebeurt. Klanten en vrijwilligers mogen zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd.
· Spreek een paard/pony eerst aan voor u hem benadert
· Het paard/pony houdt geen rekening met u, u moet rekening met hem houden. Blijf links van het paard/pony lopen als u hem begeleidt.
· Zet het paard vast door middel van een veiligheidsknoop.
· Bij het opzadelen in de box altijd eerst het hoofdstel in doen, daarna het zadel. Indien het paard vaststaat, eerst het zadel en daarna het hoofdstel. Afzadelen andersom. Dit alles altijd vanaf de linkerkant.
· Bij het op stal zetten altijd doorlopen totdat het paard/pony weer met het hoofd bij de deur staat.
· Meld bijzonderheden die je aan je paard/pony ziet aan je instructeur of het stalpersoneel.
· Probeer met hoevenkrabben en poetsen altijd naast het paard te gaan staan, nooit erachter!!! Ga niet op de grond of op de knieën zitten.
· Ga altijd voor een paard/pony langs, is dat niet mogelijk waarschuw hem dan eerst en praat tegen hem.
· Gil nooit als er iets gebeurt; het paard/pony raakt dan in paniek.

 
Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

· De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur tijdens een privéles. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
· Absolute beginners volgen minimaal vijf privélessen.

 
Rijbaanregels voor ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één van de regels niet? Uw instructeur of overige personeelsleden geven u graag een toelichting.

· Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband te dragen.
· Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
· Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
· Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
· Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan dient luid te worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd
· Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden
· Op- en afstijgen op de AC-lijn
· Niet stappen of halthouden op de hoefslag
· De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het passeren de hoefslag (dus rechts houden)
· Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft voorrang
· Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren
· Voor het opstijgen altijd controleren of het paard is aangesingeld
· Bij het opstijgen er op letten dat u het paard niet met de tenen in de buik prikt. Druk bij het opstijgen uw linkerknie tegen het zadel aan.
· Valt er iemand van zijn paard, ga dan allemaal stilstaan.
· Trek geen jas of trui uit op het paard tenzij iemand hem goed vast heeft.
· Steek nooit uw hand door de lus van de zweep als u aan het rijden bent.
· Eet geen kauwgom of iets anders op het paard. Dit kan tijdens een onverwachte beweging in uw keel schieten.

 Regels voor het buitenrijden

 In de natuur rijden is geweldig. Maar houdt u zich dan wel aan onderstaande regels? Zo blijft paardrijden veilig voor uzelf, anderen en het paard!

 · Alle ruiters van een groep die naar buiten gaan moeten minimaal in staat zijn zelfstandig te kunnen galopperen. Zij moeten worden begeleid door een ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven (of instructeur) en die een geldig ruiterbewijs heeft.
· De leider van de groep moet de groep voor vertrek instrueren over de commando?s die onderweg gegeven worden en ook over algemene gedragsregels bij val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.
· De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer en de nummers van de manege en de dierenarts. Schakel de mobiele telefoon uit tijdens de rit i.v.m. de mogelijke schrikreacties van het paard.
· De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.
· Een groep die naar buiten gaat mag niet groter zijn dan tien in totaal. Meestal zijn dit er minder.
· De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden voor zover van toepassing.
· Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 reglement ?verkeersregels en verkeerstekens? (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.
· Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.
· Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.

 Veel en veilig paardrijdplezier toegewenst!!!

Foto's

Nieuwste leden